Skip to content

Stem & Manuele Facilitatie van de Larynx (MFL)

Wanneer de gedachten zijn omgezet in taal, geven de hersenen een seintje aan de stembanden en de spraakspieren, zodat je kunt spreken. Voor een goed stemgeluid komt veel kijken, o.a.

  • houding en adem zijn belangrijk. De logopedist kan helpen bij allerhande stoornissen die invloed uitoefenen op stem of spraak , zoals mondademen, hyperventilatie, “hoge” ademhaling.
  • de stembanden moeten goed functioneren. Door teveel of te weinig spanning in de stemgeving kan stemgebruik zich verkeerd ontwikkelen.

Soms ontstaan door verkeerd stemgebruik knobbeltjes of poliepen op de stembanden, of raken de stembanden geïrriteerd. De stem klinkt dan hees.
Na een operatie of infectieziekte kan een stembandverlamming optreden. De logopedist probeert dan door oefeningen de resterende stemmogelijkheden te optimaliseren.
Na laryngectomie (= operatief verwijderen van het strottenhoofd) kan de logopedist helpen alternatieve spraakmogelijkheden te zoeken en aan te leren (bv slokdarmspraak).

Stemhygiëne

Voor alle mensen met stemklachten geldt dat het belangrijk is om ´stemhygiëne´ in acht te nemen. Hieronder verstaan we:

  • Stoppen met roken!
  • Verminderen of afleren van keelschrapen of kuchen.
  • Niet fluisteren (verhoogt de druk onder de stembanden).
  • Verminderen van schreeuwen en gillen.
  • Verminderen van (eventueel overdreven) alcoholgebruik.
  • Keel vochtig houden door veel water te drinken.
  • Stress en spanning proberen te verminderen.

Manuele Facilitatie
van de Larynx (MFL)

Manuele facilitatie van de larynx is een methode om hypertonie bij stempatiënten op een directe, snelle en effectieve manier te verminderen. Het is een toegevoegd onderdeel binnen de stemtherapie, maar ook bij slikklachten en globusgevoel (er zit iets in de keel maar het zit er niet) wordt deze behandeltechniek vaak ingezet. Door gebruik te maken van manuele technieken worden spieren en structuren in en rond de larynx ontspannen en meer mobiel gemaakt. De principes van MFL zijn zowel diagnostisch als therapeutisch te gebruiken.

Stemklachten en stemtherapie

Stem heb je nodig om goed te communiceren.

Om een goede stembehandeling te kunnen geven is het belangrijk dat je stemklachten goed kunt beluisteren en kunt onderscheiden. Als ervaren stemtherapeut kunnen we na het onderzoek een behandelplan opstellen om zo te komen tot ontspannen stemgeven. We werken met verschillende technieken zoals Lax Vox, CVT (Complet Vocal Technique erbij zetten?) enz.

Wij kunnen via Manuele Larynx Facilitatie (MFL) de spieren los “masseren” waardoor gebruik van de stembanden makkelijker wordt.  Klachten zoals een globusgevoel verdwijnen door deze ontspanningstherapie .