Skip to content

Onze praktijk

Wij zijn logopedisten en houden ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren. Daarnaast werken wij met cliënten die klachten hebben op het gebied van eten en drinken.

Hier treft u informatie aan over onze praktijk en over wie er bij ons werken. En geven wij u informatie over de gang van zaken in onze praktijk en onze manier van werken.

In Wat is logopedie geven we u meer informatie over logopedie en leggen we uit welke problemen er kunnen zijn en hoe we die behandelen.

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

U kunt ook via “Directe Toegankelijkheid Logopedie” bij ons terecht. Wanneer uw verzekering dit goedkeurt is een verwijzing van huisarts of specialist niet nodig.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw klacht en persoonlijke gegevens.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. De duur en de frequentie van de behandeling is afhankelijk van de gestelde diagnose. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling dat de oefeningen thuis worden herhaald. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met huisartsen, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen en andere specialisten. Maar ook met onderzoeksinstituten is er direct contact evenals met leerkrachten van met name basisscholen.

Vergoeding

De behandeling wordt doorgaans geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. Bij volwassen cliënten dient u rekening te houden met uw eigen risico. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de huidige basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie, bij-/nascholing, zwangerschap of een andere reden. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van onze beroepsvereniging (de NVLF) zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.