Skip to content

Taal- spraakproblemen bij volwassenen

Een volwassenen kan onduidelijk spreken. Er is geen medische oorzaak maar de articulatie is onvoldoende; te snel, binnensmonds of niet vloeiend.

De logopedist beoordeelt de articulatie en maakt daarna een handelingsplan ter verbetering van de verstaanbaarheid.

Volwassenen kunnen ook spraak- taalproblemen krijgen bij neurologische aandoeningen. Er kan dan sprake zijn van Afasie (taalproblemen) of Dyspraxie (spraakproblemen)

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenletsel in de linker hersenhelft. Dit wordt meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Door afasie kunnen er problemen ontstaan  met begrijpen van taal, spreken, het lezen en het schrijven. Samen geven deze talige problemen stoornissen in de communicatie.

De logopedist zal eerst een onderzoek afnemen naar het begrijpen en uiten van de gesproken en geschreven taal. Zij gaat na hoe de communicatie van de patiënt met zijn omgeving (partner, familie) verloopt.

Dyspraxie geeft problemen bij het aansturen van de spieren die nodig zijn bij het spreken. Hierdoor kan de spraak ernstig bemoeilijkt worden

De logopedist brengt deze problematiek in kaart en oefent de motoriek en de aansturing hiervan, de articulatie.

www.afasiecentrum.nl
www.afasie.nl
www.hersenletsel.net