Skip to content

Slikken

Slikken gaat meestal vanzelf. Bij klachten kan de oorzaak medisch zijn maar soms ook niet.

Bij een medische oorzaak kan dit na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, A.L.S.) kan de aansturing van spieren problemen geven.

Ook stress- angst of verslappen van de spieren (spierkracht) kunnen slikproblemen veroorzaken.

Afhankelijk van de oorzaak en de ernst van het slikprobleem stelt de logopedist in overleg met de patiënt een behandelplan op. Het doel van de interventie kan zich richten op het verminderen van het risico op verslikken, het verbeteren van de voedingstoestand of het met meer plezier eten en drinken. De behandeling kan zich richten op de stoornis door middel van het aanleren van compensatiestrategieën of het trainen van specifieke spieren of juist op het ontspannen van de larynxspieren (manuele facilitatie).

Voor meer informatie over slikstoornissen

www.dysphagiaonline.com