Skip to content

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (preverbale logopedie)

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

Een logopedist kijkt mee bij het eten en drinken van het kind en diagnosticeert maar  begeleidt ook deze problematiek.